Vi fører Faradaybager i forskjellige størrelser.

Legg mobil, bilnøkler, bankkort eller andre enheter som sender og mottar signaler i bagen. Så snart du lukker igjen er det ingen kontakt inn eller ut av Faradaybagen. Ideell på reise eller når du vil skru av stråling og kontakt for en stund.

En Faradaybag eller Faradaypose er utformet på en slik måte at den skaper et Faradaybur rundt enheten du ønsker å hindre stråling fra eller til. Effekten som gir Faradays bur er oppkalt etter mannen som oppdaget den, Michael Faraday (1791-1867).

En kort sammenfatning av hvordan det hele henger sammen kan for eksempel leses på Wikipedia:
Faradays bur er per definisjon et volum som har en elektrisk ledende avgrensende overflate. (...) Siden overflaten er elektrisk ledende kan det ikke oppstå elektriske potensialforskjeller mellom steder på overflaten. Av den grunn kan det ikke eksistere elektriske felter med opprinnelse utenfra inni volumet.

Våre poser og bager er sydd med stort fokus på kvalitet, for nettopp å skape et mest mulig fullstendig bur rundt gjenstanden du vil skjerme.