Våre UV-lykter avgir UV-lys i riktig bølgelengde for dokumentundersøkelse.

De brukes regelmessig til dokument- og ID-kontroll av etater som politi, skattetaten, tollvesenet og andre. Vi leverer lykter enkeltvis, eller som pakker sammen med batterier, ladere og luper.