Om Litium-Ion batterier

Litium-ion (Li-Ion) batterier er en foretrukket strømkilde for mye av de produkter vi omgir oss med i hverdagen.

Liten størrelse, lav vekt og stor kapasitet gir denne typen celler et klart forsprang på andre typer kjemiske batterier. Derfor finnes de ofte i mobiltelefoner, batteriverktøy, el-sykler, RC-hobbyen og mye mer.

Li-Ion batteriet er vedlikeholdsfritt, med mulighet for klattlading og med lav selvutlading. Batteriet er også mer miljøvennlig ved destruering enn mange andre batterityper.

Li-Ion batteriet har også noen ulemper som man kan gardere seg mot i stor grad. Blant annet kreves en beskyttelseskrets for å opprettholde sikker drift. Beskyttelseskretsen begrenser toppspenningen  på hver celle under lading og hindrer cellespenningen fra å slippe under nedre spenningsgrense. Videre overvåkes temperaturen i cellen for å hindre ekstreme temperaturer.

Li-Ion batteriene er som nevnt en foretrukket strømkilde og fortrinnene er fler enn ulempene.

Vi har laget et sett med sikkerhetsregler for bruk av våre batterier. Les dem, og ta dem gjerne frem igjen dersom du synes noe er utenfor det du forventer under bruk, lading og lagring. De fleste punktene er basert på vanlig sunn fornuft, men vi har tatt dem med likevel.

Sikkerhetsregler ved bruk:

 • Forsikre deg at du bruker batteriene slik de er tenkt brukt. 
  Sett deg inn i bruksanvisningen for enheten (produktet) du skal ta i bruk.
 • Ikke utsett batteriet for åpen ild, sterk varme eller direkte sollys.
 • Ikke sett batteriet i enheten eller laderen med polene feil vei.
 • Ikke kortslutt batteriet. Oppbevar alltid batteriene i et tilpasset batterietui når de ikke er i enheten.
 • Skal du sende batterier i posten eller ha dem med på reise må du kontrollere at du tilfredsstiller fraktselskapets krav om slike batterier. Sjekk hjemmesiden til selskapet.
 • Unngå slag og skader på batteriet. Ikke bruk batteriet hvis du ser endring i form eller farge, kjenner lukt eller at batteriet er veldig varmt.
 • Unngå fukt. Ikke senk batteriet i vann.
 • Ikke bland batterimerker, - modeller eller typer i en enhet.
 • Oppbevar batteriene og enheten utilgjengelig for barn.

 Hvis uhellet er ute:

 • Dersom du får elektrolytt fra batteriet på huden skal du snarest vaske med såpe og vann.
 • Dersom du får elektrolytt fra batteriet i øyne eller munn skal du snarest skylle med kaldt vann.
  Oppsøk lege umiddelbart / ring 113.
 • Bruk ikke vann ved slukking av eventuell brann, kast på sand eller bruk pulverbrannslukker.

Lading og utlading:

 • Alle batterier kjøpt hos profiLED har en sikkerhetskrets som skal slå ut ved feillading eller feil bruk.
 • Ha alltid tilsyn med ladeprosessen. Ladingen bør foregå i god avstand fra brennbart materiale.
 • Batteriene må kun lades i en lader beregnet på batteritypen.
 • Noen ladere kan lade flere batterier samtidig. Dersom du skal lade forskjellige typer eller merker batterier i en slik lader, må du være helt sikker på at laderen har separate ladekretser.
 • Bruk aldri en modifisert eller ødelagt lader.
 • Fjern batteriet når det er fulladet. Ikke la batteriet stå i laderen i over 24 timer.
Lagring:
 • Lagre batteriene på et kjølig, tørt og velventilert sted.
 • Batteriene skal ikke oppbevares løst da det kan føre til kortslutning og brann. La batteriene være i enheten eller i egnet emballasje.
 • Optimal lagringstemperatur er 15 grader Celsius.
 • Optimal kapasitet ved lagring er 40%.

 Avhending:

 • Ikke kast batteriet i restavfallet.
 • Batteriet leveres til godkjent oppsamlingssted eller til forhandler av litiumbatterier.
 • Sikre batteriene fra kortslutning og brann. Pakk batteriene i plast, ett og ett, og sikre med tape.