Samling: Ramsey Electronics

Revolusjonerende RF-testing:

Ramsey Electronics® RF-skjermede testkabinetter

I 1997 transformerte Ramsey Electronics® RF-testing ved å introdusere bærbare benchtop RF-skjermede testkabinetter, eller Faraday-bokser. Disse kabinettene ga enestående tilgang til utstyr i et kontrollert RF-fritt testmiljø.

Industristandard for effektivitet

Titusenvis av Ramsey Electronics® RF-skjermede testkabinetter brukes nå globalt.

STE-design og -teknologier har blitt standarden for effektiv og kostnadseffektiv testing av RF-isolerte enheter.